A+ R A-

Spływy Bystrzycą

Bystrzyca rzeka w woj. lubelskim, na Wyżynie Lubelskiej, lewy dopływ Wieprza. Długość 70,3 km, powierzchnia dorzecza 1316 km2. Źródła na Wzniesieniach Urzędowskich, na wysokości 227 m n.p.m., w Sulowie, na południowy wschód od Kraśnika.

W dolnym biegu tworzy tarasy zalewowe (torfowiska i łąki). Uchodzi na wysokości 152 m n.p.m., powyżej Spiczyna. W Zembrzycach (południowa część Lublina) zbiornik retencyjny (utworzony w 1974 w celach rekreacyjnych, o powierzchni 280 ha).

Główne doływy: Czechówka, Ciemięga, Kosarzewka, Czerniejówka. Ważniejsze miejscowości nad Bystrzycą: Zakrzówek, Strzyżewice, Lublin, Wólka, Bystrzyca, Spiczyn.