A+ R A-

Spływy Bugiem

Bug to jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce. Jej źródła znajdują się na Ukrainie, na Wyżynie Podolskiej. Całkowita długość rzeki wynosi 772 km, na terenie naszego kraju rzeka ma 587 km. Na odcinku 363 km (Gołębie – Niemirów) stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią. Bug jest piątą co do wielkości rzeką Polski. Bug posiada niezwykłe walory krajobrazowe, gdyż płynie dawną doliną wód lodowcowych, tworząc liczne meandry. Występują też liczne zakola, starorzecza, łąki zalewowe i lasy łęgowe. Na terenie gminy Wola Uhurska pojawiają się wzniesienia wznoszące się na kilkadziesiąt metrów nad poziom rzeki, z których to można podziwiać malownicze widoki na dolinę rzeki.

Ze względu na spore zmiany głębokości i charakteru dna oraz na zmiany prędkości prądu i występujące wiry kąpiel w Bugu – jak w każdej rzece tego typu – może być niebezpieczna.